Retourneren & ruilen

Wij streven naar 100% tevredenheidsgarantie. Heeft u een verkeerde maat, kleur of type besteld? Dan kunt u het product gerust retourneren en een nieuwe bestellen in de gewenst kleur of maat. Heeft het product een mankement of ontbreekt er iets? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan onze klantenservice. Wilt u een product retourneren? Ook dit is mogelijk. Ongeacht of u deze online heeft besteld of bij ons in de showtuin/winkel. Lees onderstaande informatie door en vul onderstaande formulier in. Let op: retourzendingen zonder aanmelding, afzender of klacht/omschrijving, lopen mogelijk vertraging op. 

Retourneringsformulier

NB.Reden van retour is niet verplicht.
We zouden wel graag willen weten wat de reden van herroeping is.
Vult u aub iets in als er wat met het product aan de hand is.

Als koper heeft u recht op herroepingsrecht bij levering van producten/wet koop op afstand. De bedenktijd bij online aankopen:
1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.
2. Tijdens deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Airhockeytafelland.nl retourneren, conform de door Airhockeytafelland.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3.  Nadat u mededeling van ontbinding aan ons kenbaar heeft gemaakt, heeft u vanaf dat moment nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk aan ons te retourneren.

Kosten in geval van herroeping (retourkosten)
1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wanneer dit niet onze fout was,  komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Funty speeltoestellen dit bedrag (aankoopbedrag + eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending) zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen.
3. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

   Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd

Ook voor de door ons aangeboden montagediensten geldt het herroepingsrecht, mits deze zijn uitgevoerd. In het geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Voor terugbetaling geldt hetzelfde als hiervoor aangegeven voor het herroepingsrecht bij producten. Voor montagediensten die binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd geldt dat deze zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. Deze uitzondering geldt alleen indien de dienst van start is gegaan met uitdrukkelijke instemming van de consument die hierbij verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht. U wordt hier tijdens het inplannen van de montage dienst over geinformeerd.

Retourneren kleine pakketten

Indien het pakket kleiner is dan 175x75x55cm en/of lichter dan 30kg, kan deze retour gestuurd worden via het postkantoor.
De verzendkosten zijn voor eigen rekening. Wanneer wij verkeerd geleverd hebben of met bv. een defect dan zijn dit natuurlijk onze kosten.

Retourneren grote pakketten

Indien het pakket groter is dan 175x75x55cm en/of zwaarden dan 30kg, kunt u het pakket tegen betaling laten ophalen door onze ophaalservice. Wij kunnen de ophaalopdracht uitzetten indien het bettreffende product in de verpakking zit. Deze kan vervolgens opgehaald worden tussen 07:00 en 19:00 op werkdagen (het niet mogelijk om een tijd/dagdeel op te geven). Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het product helemaal schoon, ongebruikt en als nieuw terug gestuurd wordt in de originele verpakking indien redelijkerwijs mogelijk. Doorgaans worden retourzendingen binnen 2 tot 7 werkdagen opgehaald door een chauffeur of transportbedrijf. Als u voor 17:00 heeft besteld en betaald, kan uw zending in het meest gunstige geval de volgende dag thuis opgehaald worden. U kunt ook een dag naar keuze opgeven. 

Ophaalkosten*:
- Ophalen pakketten 2 tot 30kg € 24,95 (pakketten onder 30kg en kleiner dan 140x78x58cm worden doorgaans met DHL of DPD-pakket service verstuurd)
- Ophalen pakketten tot 59kg € 49,95
- Ophalen pakketten tot 75kg € 59,95
- Ophalen pakketten tot 125kg € 79,95

*Wanneer wij verkeerd geleverd hebben of met bv. een defect dan zijn dit natuurlijk onze kosten.
Betalingen hiervoor ontvangen wij vooraf per bank. Voor grote zendingen op de Wadden eilanden geldt een toeslag van € 50,-.
Indien u niet thuis bent bij het ophalen van de zending, zullen nogmaals retourkosten in rekening gebracht kunnen worden. 

Ruilen

Heeft u een verkeer product besteld? Dan kunt u deze omruilen. De kosten van het retour sturen en opsturen van het nieuwe pakket zijn voor uw rekening. Wilt u het product vervangen door een product met hogere aanschafwaarde? Dan zien wij graag eerst het verkeerd bestelde product (in goede staat) terug. Daarnaast dienen wij de meerwaarde en verzendkosten op onze rekening ontvangen te hebben alvorens wij het neuwe pakket naar u versturen. Wilt u een product met lagere aanschafwaarde aanschaffen? Dan wachten wij eerst tot het retour gestuurde product ontvangen is en de nieuwe verzendkosten betaald zijn. Wij storten vervolgens het verschil terug op uw bankrekening en versturen de nieuwe zending. Wilt u een gebruikt product ruilen? U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. (thuiswinkel.org)

Om een product op goede wijze te ruilen, kunt u het nieuwe product bestellen met dezelfde NAW gegevens als bij de vorige bestelling. Vul bij de opmerkingen in dat het een omruiling betreft en omschrijf de reden en oorzaak. Na het plaatsen van de bestelling kunt u contact met ons opnemen via e-mail of onderstaand contactformulier. Op deze manier kunnen we uw wensen correct doorvoeren.  

Foutieve levering

Indien wij verkeerde producten uitgeleverd hebben, zullen wij dit zo snel mogelijk corrigeren. Er zijn er geen kosten voor u als een product verkeerd geleverd is en vervangen moet worden.

Klachten

Bij een probleem of klacht bij ontvangst van de goederen, vragen wij u dit direct te melden om de afhandeling van de zending soepel te laten verlopen. Het beste is om het product te controleren bij ontvangst voordat u tekent. Zodra u een product met een defect alsnog in gebruik neemt, ontstaat twijfel bij de technische dienst, het transportbedrijf en de verzekering. U kunt een klacht of probleem over uw product of onze dienstverlening, melden via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Vermeld bij uw bericht het ordernummer, naam en postcode waarmee u besteld hebt, zodat uw melding zo spoedig mogelijk verwerkt kan worden. Wij streven ernaar binnen 1 a 2 werkdagen (maximaal 14 dagen tijdens drukte of feestdagen) te reageren.

Retourneringsformulier

Gebruik indien gewenst het Europese modelformulier of vul onderstaand retour formulier in om uw retour aan te melden. (standaard retour formulier is voldoende)

Retouradres

Trampolineland.nl
Vijfhuizerdijk 181
2141 BJ Vijfhuizen

NB.Reden van retour is niet verplicht.
We zouden wel graag willen weten wat de reden van herroeping is.
Vult u aub iets in als er wat met het product aan de hand is.